Jeigu jums nepatinka įsigytos prekės ir norite jas grąžinti, priimsime jas atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Nepatikusias prekes turėsite grąžinti savo transportu arba apmokėti grąžinimo išlaidas, taip pat tokiu atveju prekės siuntimo kaštai bus išskaičiuojami iš grąžintinos užsakymo sumos.

Norėdami mums grąžinti prekes, kuo skubiau mus apie tai informuokite elektroniniu laišku.

Prekes priimsime tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos ir yra grąžintina. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote jūs. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, mes galime atsisakyti priimti grąžinamas prekes.